Rapport: Bærekraftige investeringer

grønn investering

Et nytt klassifiseringssystem (taksonomi) skal avgjøre hvorvidt en økonomisk aktivitet er bærekraftig eller ei. Målet er å tiltrekke flere grønne investeringer, samt bidra til at EU når målet om klimanøytralitet innen 2050. 

Klassifiseringssystemet består av en rekke tekniske kriterier innenfor syv sektorer, deriblant transport, bygg, industri og skogbruk. Den økonomiske aktiviteten må demonstrere en vesentlig positiv innvirkning på minst ett av de seks definerte målene, og må heller ikke utgjøre vesentlig skade på et av de andre målene:

  • Mitigering av klimaendringene
  • Tilpasning til klimaendringene
  • Utslippskontroll 
  • Bærekraftig bruk av vann og marine ressurser
  • Overgang til en sirkulær økonomi 
  • Beskytte og gjenopprette biodiversitet og økosystemer 

Systemet skal hjelpe bedrifter og investorer med å forbedre sine miljøprestasjoner, samt identifisere hvilke aktiviteter som allerede er bærekraftige. Det skal også hindre grønnvasking. Atomkraft, gasskraft og avfallsforbrenning regnes ikke som bærekraftig. Investeringer i CCS-teknologi vil derimot bli klassifisert som grønt. 

Klassifiseringssystemet er utarbeidet av en ekspertgruppe på vegne av EU-kommisjonen. Sistnevnte skal nå behandle den foreslåtte listen, og skal etter planen vedta en juridisk bindende liste innen utgangen av 2020. 

Les rapporten i sin helhet her.

Bilde © Pixabay

Artikkel fokus
Marked