Rapport: Blockchain kan forbedre tilliten til sjømatnæringen

Blockchain kan forbedre tilliten til sjømatnæringen

Blockchain-teknologi vil kunne forbedre forbrukernes tillit til oppdrettsnæringen og fisken vi spiser. Dersom teknologien anvendes riktig, kan historien bak fisken spores helt tilbake til fôret som oppdrettsfisken spiste de første ukene i dens liv.

Ifølge DNV GL og Deloitte rapport, Blockchain in the Seafood Industry - Increasing transparency and efficiency in global seafood supply chains, vil alle data fra alle ledd i næringens forsyningskjede kunne bli åpent tilgjengelig. Blockchain-teknologi kan gi større åpenhet, eliminere usikkerhet og dempe bekymringer relatert til bærekraft og mattrygghet.  

Blockchain gir muligheter:

 • Etterspørselen og behovet for økt åpenhet for å forbedre driftseffektiviteten i hele forsyningskjeden, for å gi sluttbrukerne pålitelig produktinformasjon, og for å forvalte fiskebestandene og biologiske økosystemer på en mer bærekraftig måte
 • Blockchain kan forbedre tilliten til industrien, forutsatt at aktørene i næringen er villige til å delta i datadeling og interoperabilitet mellom hverandre, fra fôrproduksjon og stamfisk, eller operasjoner foretatt av fiskefartøy, og helt ned til forhandlerne
 • Insentiver til å samle og dele data vil være et avgjørende skritt mot større åpenhet. At alle kan dra fordel av åpen tilgang til data kan gi insentiver til å også dele egen data, og dermed oppnå mer databasert innsikt i operasjoner utført av interessenter

Utfordringer innen næringen som medfører hindre, men samtidig muligheter for de som kan engasjere og omstille seg:

 • Tillit til forsyningskjedens partnere
 • Dataene som allerede er innsamlet er i dag lagret i siloer, og for å koble seg til andre partneres informasjon trengs det en betydelig innsats i å dele
 • Identifisering av prioriterte emner, vil generere overskudd for alle. I rapporten pekes det på følgende temaer for å konkretisere slike fordeler:
  • Sporbarhet: finne midler og definere nødvendig informasjon for å hjelpe forbrukere til å finne kvalitetsprodukter
  • Fiskevelferd og biologi: bruk av analyser for å bedre innsikt i biologi og for å øke produktiviteten og kvaliteten
  • Innovative finans- og forsikringsprodukter basert på bedre data for å ta kvalifiserte beslutninger som gir fordeler for interessenter
  • Effektivitetsgevinster i forsyningskjeden, f.eks. gjennom automatisert dokumentasjon og smarte kontrakter

Les hele rapporten her.

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Tags
Aktører