Rapport: EUs årlige klimagassregnskap

Flickr onnola

EUs miljøbyrå (EEA) la nylig fram sin årlige rapport om det totale klimagassutslippet i EU. Tallene, som gjelder for 2017, viser at utslippene økte med 0,7 % sammenlignet med året før.

Klimagassutslippene fra både gods- og persontransport økte for fjerde året på rad på grunn av høyere dieselforbruk. Det samme gjelder for industrien som følge av høyere aktivitet. Utslippene fra internasjonal flytrafikk økte betraktelig grunnet økt etterspørsel og forbruk av jetbrensel. Økningene ble nesten oppveid av en nedgang i utslippene fra energisektoren.

EU som helhet har likevel redusert utslippene med 21,7 % siden 1990, og har dermed allerede nådd målet om å redusere utslippene med 20 % innen 2020. Nedgangen er et resultat av politiske, økonomiske og strukturelle faktorer som energieffektivisering, mer fornybar energi og mindre bruk av karbonintensivt drivstoff. Mildere vintre har også redusert behovet for oppvarming i husholdningene.

Utslippene økte mest i Polen og Spania ii 2017. I Polen skyldes det i hovedsak høyere utslipp fra vegtransport, mens Spania har økt bruken av kull til kraftproduksjon.

Rapporten kan leses i sin helhet her

Bilde: Flickr © onnola

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning
Kategorier