Rapport: EUs håndbok om bærekraftige byutviklingsstrategier

 EUs håndbok om bærekraftige byutviklingsstrategier

EUs håndbok om bærekraftige byutviklingsstrategier skal gjøre det lettere å implementere integrerte og stedsbaserte urbane strategier innenfor samhørighetspolitikken.

Bærekraftig byutvikling er en av prioriteringene i EUs samhørighetspolitikk, hvis mål er å skape territoriell, sosial og økonomisk utjevning mellom EUs regioner. EUs tilnærming til byutvikling tolkes derimot ulikt når den implementeres på lokalt nivå, og avhenger av lokale planleggingskulturer og antall aktører som er involvert i implementeringen.

Håndboken skal fungere som et verktøy for politikklæring for byer, beslutningstakere og andre interessenter som er involvert i implementeringen av byutviklingsstrategier. Målet er å øke kunnskapen om hvordan man best mulig kan implementere integrerte og stedsbaserte urbane strategier innenfor samhørighetspolitikken. Håndboken viser blant annet til eksempler på velfungerende og eksisterende verktøy, og gir anbefalinger til hvordan man kan utforme, implementere og overvåke strategiene.

Det pekes også på at bærekraftige byutviklingsstrategier kan fungere som en brobygger mellom samhørighetspolitikken og territorielle styringssystemer.

Les rapporten i sin helhet her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning