Rapport: EUs industristrategi

industistrategi

EUs nye industristrategi skal fremme et konkurransedyktig, digitalt og grønt Europa. 

Planen er en del av Green Deal, og knyttes tett opp mot den nye datastrategien og hvitboken om kunstig intelligens. For å opprettholde Europas industrielle ledelse, peker Kommisjonen på at industristrategien må bidra til tre viktige prioriteringer: 

  • Bevare den europeiske industriens globale konkurranseevne og sikre like vilkår på europeisk og globalt nivå
  • Bidra til et klimanøytralt Europa innen 2050
  • Bidra til å forme Europas digitale fremtid

Strategien inneholder en rekke tiltak og initiativer som skal fremme Europas industrielle omstilling. Kommisjonen foreslår blant annet å oppdatere konkurransereglene for å sikre rettferdige vilkår både i og utenfor Europa, og å styrke opphavsretten. Det vil også komme nye retningslinjer for offentlige grønne anskaffelser, og det vil innføres tiltak for å effektivisere og de-karbonisere energiintensive industrier. 

Hydrogen blir trukket frem som et prioritert område, og EU har planer om å etablere en «European Clean Hydrogen Alliance» for å fremskynde utviklingen av ren hydrogen. 

Industristrategien ble utgitt sammen med en egen strategi for små og mellomstore bedrifter, som skal styrke den grønne og digitale omstillingsevnen til SMBer.

Les mer her.

Artikkel fokus
Marked
Kategorier