Rapport: EUs strategi for SMBer

SMb strategi

I forbindelse med den nye industristrategien, har Europakommisjonen lansert en egen strategi for små- og mellomstor bedrifter. Målet er å styrke den grønne og digitale omstillingsevnen til SMBer, samt forbedre tilgangen til finansiering.

Små og mellomstore bedrifter står for rundt 100 millioner arbeidsplasser, og spiller en nøkkelrolle i Europas økonomi. For å sikre videre vekst, samt lette den digitale og bærekraftige omstillingen, har Kommisjonen foreslått en rekke tiltak for å fjerne regulatoriske og praktiske hindringer som i dag gjør det vanskelig for mange SMBer å oppskalere eller utnytte potensialet i det indre marked. Blant annet vil Kommisjonen sikre raskere betaling gjennom et nytt virtuelt observasjonssenter, og støtte et fond for børsnotering av SMBer under InvestEU. 

Kommisjonen vil også styrke kvinnelige gründere ved å fremme investeringer i kvinneledede virksomheter og stiftelser, samt utvide de digitale innovasjonsknutepunktene til alle regioner i Europa for gjøre SMBer i bedre stand til å integrere digital innovasjon. EUs medlemsland oppfordres til å sørge for at SMBer får tilgang til støtte gjennom ett kontaktpunkt (one-stop-shop).

Les mer her.

Artikkel fokus
Marked