Rapport: Fem satsningsområder for europeisk næringsliv

norges sjømatråd

Future technology for prosperity har identifisert fem satsningsområder EU bør fokusere på i det kommende rammeprogrammet Horisont Europa, deriblant marine teknologier og energi. Dette er områder hvor Norge kan dominere på verdensbasis. Rapporten ble presentert under årets Research and Innovation Days hvor Sørlandets Europakontor var tilstede.

EU skal satse nærmere 1000 milliarder på forskning og innovasjon i det kommende rammeprogrammet Horisont Europa (2021-2027). Norges returandel fra dagens forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 er på 2,22 prosent, og norske miljøer er godt posisjonert til å hente ut enda flere midler i det nye programmet.

Toppledere fra ulike teknisk-industrielle forskningsinstitusjoner i Europa har pekt ut fem teknologiområder EU bør sette fokus på:

1.     Marine teknologier (overvåkingssensorer, digitale tvillinger, foringssystemer)

2.     Smarte materialer (nanomaterialer, 3D-printing, gjenbrukbar plast til medisinsk behandling)

3.     Low Data Energy transmission (f.eks. “smart dust”, som er små mikroelektromekaniske sensorer) 

4.     Power-to-X-teknologier (hydrogen, karbonfangst-og lagring)

5.     Biological Transformation (genteknologi, neuroteknologier, samhandling mellom menneske og maskin)

Rapporten er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd og EU-kommisjonen, og er et resultat av en workshop som fant sted i Oslo i juli. Den kan leses i sin helhet her.

Bilde © Norges Sjømatråd

Artikkel fokus
Innovasjon