Rapport: Introduksjon til EUs verktøy for bærekraftig byplanlegging

Green city tool

EU har lansert et nettbasert selvevalueringsverktøy som skal hjelpe byer med å bli mer bærekraftige.

I 2020 vil nesten 80 % av europeere bo i urbane områder, og byene vil ha en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene. Med bare noen få klikk gir Green City Tool veiledning og eksempler på god praksis for å vise hvordan man kan gjøre Europas byer mer attraktive, levelige og miljøvennlige. Verktøyet gir lokale myndigheter og andre interessenter mulighet til å gjøre rede for byens tilnærming til bærekraftig byplanlegging og hjelper dem med å få til en langsiktig endring. Tjenesten er gratis og gjør det mulig for byer å sammenligne seg med andre. Målet er at man skal lære av hverandre, se hva som fungerer og bli inspirert til å ta grep.

Slik fungerer det

Green City Tool kan brukes anonymt, men man kan også registrere en profil og plassere byen sin på Green City-kartet for å vise frem hvilke tiltak som er satt i gang. Nettsiden har en trinnvis prosess og består av 12 temaer:

 1. Luftkvalitet
 2. Mobilitet
 3. Energi
 4. Tilpasning til klimaendringene
 5. Natur og biologisk mangfold
 6. Støy
 7. Forvaltning
 8. Vann
 9. Avbøtende miljøtiltak
 10. Grønn vekst og innovasjon
 11. Arealbruk
 12. Avfall

For å finne ut hvordan man ligger an på de ulike områdene, må man svare på et spørreskjema. For hvert tema finner man også flere eksempler på god praksis, samt innovative prosjekter fra vinnerne av European Green Capital Award. Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019, og man finner en rekker miljøtiltak fra hovedstaden.

EU-kommisjonens generaldirektorat for miljø skriver at Green City Tool er et nyttig og kostnadsfritt verktøy som alle byer kan dra nytte av. Les mer her og her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning