Rapport: Kunstig intelligens og sirkulær økonomi

Kunstig intelligens og sirkulærøkonomien

Ellen MacArthur Foundation, McKinsey og Google har sett på sammenhengen mellom kunstig intelligens og sirkulær økonomi. Målet er å vise hvordan KI kan bidra til å akselerere overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi.

Rapporten fokuserer på mat og forbrukerelektronikk, som viser et potensial i den sirkulære økonomi på henholdsvis 127 og 90 milliarder dollar. Studien har også pekt ut tre hovedområder hvor kunstig intelligens kan akselerere bærekraftig utvikling og sirkulær innovasjon på tvers av bransjer:

 1. Produktdesign
  KI kan brukes til å designe sirkulære produkter, komponenter og materialer, f.eks. gjennom maskinlæring

   
 2. Sirkulære forretningsmodeller
  KI kan styrke konkurranseevnen og bidra til økt lønnsomhet og verdiskapning for sirkulære forretningsmodeller

   
 3. Sirkulær infrastruktur
  KI kan muliggjøre optimalisering av sirkulær infrastruktur og produksjon

I tillegg til å akselerere en overgang til sirkulær økonomi, vil begge megatrendene bli viktige bidragsytere til FNs bærekraftsmål. Rapporten understeker også at det er viktig at data kan deles på en åpen og sikker måte, og at kunstig intelligens utvikles og distribueres på måte som er inkluderende og rettferdig for alle.

Les den i sin helhet her

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked