Rapport: Kutt i subsidier til fossilt brensel kan finansiere overgangen til fornybar energi

fornybar energi

Det internasjonale institutt for bærekraftig utvikling (IISD) skriver at en utfasing av subsidier til fossilt brensel kan bidra til finansiere overgangen til fornybar energi.  

Det pågår en utfasing av subsidier til fossilt brensel, og fornybar energi har passert kull som verdens største elektrisitetskilde målt etter installert kapasitet. Likevel blir det på verdensbasis brukt hele 372 milliarder dollar hver år til å subsidiere konsum av fossilt brensel, og slike subsidier får ofte utilsiktede negative konsekvenser. For mange land blir de en stor byrde da det gir mindre rom for bevilgninger til andre viktige samfunnsområder. I tillegg har det en negativ effekt på klima, miljø og bærekraftig utvikling. Ved å kutte ut subsidier til fossilt brensel, kan verdens land spare mye penger som istedenfor kan brukes på for eksempel helse, utdanning og infrastruktur.

Subsidiekutt kan fremskynde overgangen til fornybar energi

I tillegg til viktige samfunnsområder som velferd og utdanning, sier rapporten at også grønn energi bør bli et av de prioriterte områdene ettersom det fører med seg mange økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler. Dersom man bruker 10 % - 30 % av subsidiekuttet til fossilt brensel på fornybare energikilder, kan det bidra til å akselerere overgangen til et lavkarbon energisystem. Det vil være viktig for å bekjempe klimaendringene.

God praksis fra andre land

Studien trekker frem eksempler fra India, Indonesia, Zambia og Marokko, som har brukt subsidiekutt til blant annet investeringer i fornybar energi, og oppfordrer flere land til å gjøre det samme. Å dele erfaringer mellom land er et sentralt verktøy for å vise hvordan man kan gjennomføre en subsidiereform, og demonstrere at en overgang til ren energi kan finansieres av subsidiekutt.

Utfasing av subsidier til fossilt brensel er derimot ingen enkel oppgave, og kan være utfordrende å gjennomføre grunnet politiske, økonomiske og sosiale hindringer. Det som er positivt er at den internasjonale oppmerksomheten om behovet for reform av subsidier til fossile brensler er økende, og det også har blitt et prioritert område i multilaterale organisasjoner.

Les hele rapporten her.

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning