Rapport: Maritim arealplanlegging sikrer bærekraftig blå vekst

Silvia Baldan 

EU-kommisjonens rapport Maritime Spatial Planning (MSP) for Blue Growth gir innsikt i hvordan maritim arealplanlegging kan hjelpe medlemslandene med å oppnå mer bærekraftig vekst i sine maritime økonomier. Gjennom direktivet om arealplanlegging (2014/89), er alle kystnasjoner pålagt å utarbeide maritime arealplaner innen 2021.

Rapporten fokuserer på tre ulike aspekter:

1)  Strategiutvikling og effektiv implementering av maritim arealplanlegging

Studien viser hvordan en MSP-planleggingsprosess kan se ut, f.eks. gjennom strategier, handlingsplaner eller veikart. Rapporten presenterer metodologiske tilnærminger som brukes i eksisterende og pågående prosesser, og fremhever erfaringene av disse. Hensikten er å gi veiledning og støtte til de aktørene som er involvert i planleggingen og implementeringen av fremtidige prosjekter.

2)  Fremtidige trender og utviklingen av ulike maritime sektorer

Rapporten forklarer hvordan man best kan vurdere utviklingen av hver enkelt sektor og hvordan man kan utnytte blå vekst-potensialene på en bærekraftig måte. Den ser også på samspillet mellom sektorene, og tilbyr et sett med konkrete anbefalinger om hvordan de kan jobbe sammen for å skape optimale MSP-løsninger.

3)  MSP-prosesser og mer blå vekst

For å lykkes, presiserer rapporten at MSP-prosesser må styres av klare forhåndsdefinerte mål, og det er viktig at man underveis i prosessen måler fremdriften. Man må også ta hensyn til lokale forhold, slik at hver prosess skreddersys regionale eller nasjonale målsettinger.

Les rapporten i sin helhet her

Bilde © Silvia Baldan 

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning