Rapport: Naturens tilstand

IPBES

FNs naturpanel IPBES publiserte nylig sin mest omfattende tilstandsrapport om verdens natur. Den viser at menneskelige aktivitet har ført til enorme ødeleggelser av natur og økosystemer.

Menneskelig aktivitet har ført til omfattende endringer i 74 % av miljøet på land, i 40 % av det marine miljøet og i halvparten av alle elver. Den negative utviklingen skyldes nedbygging av leveområder, klimaendringer, bruk av havene, forurensing og spredning av fremmede arter. Ødeleggelsen av naturen går på bekostning av naturens evne til å gi oss mat, energi og materialer, og rapporten understeker at vi ikke kommer til å nå bærekraftsmålene dersom vi fortsetter som før.

Opp mot 400 millioner tonn med industriavfall har blitt dumpet i vannet, plastforurensingen er tidoblet siden 1980 og kunstgjødsel i havet har ført til mer enn 400 oksygenfattige havområder.  Tapet av natur er størst i de tropiske delene av verden, hvor skogene forsvinner i rekordfart.

Mennesker er også årsaken til den største utryddelsen av arter noensinne. Av verdens 8 millioner kjente dyr- og plantearter, er over 1 million i ferd med å forsvinne. Mer enn 40 % av amfibiearter, 33 % av koraller, 33 % av marine pattedyr og 10 % av alle insekter er truet. En halv million landlevende arter har ikke tilstrekkelige leveområder for langsiktig overlevelse, og vil dø hvis ikke deres naturlige leveområder tilbakeføres. Da er det viktig å hindre at for eksempel store byggeprosjekter og utbyggelse av vindparker ikke blir tillatt i verdifull natur. 

Ifølge rapporten er det fremdeles mulig å snu den negative trenden, men det krever rask handling på alle nivåer og gjennomgripende samfunnsendringer. Det er spesielt viktig at koblingen mellom et godt liv og økende materielt forbruk brytes.

Rapporten er utarbeidet av 145 forskere og eksperter fra 50 land, og bygger på 15 000 forskningsartikler. Du finner den her.

Bilde © IPBES Media Material

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning