Rapport: Økonomiske fordeler med marine verneområder

Europabanken

EU-kommisjonens rapport Study on the Economic benefits of Marine Protected Areas (MPAs) ser på hvordan marine beskyttede områder kan bidra til bærekraftig vekst i den blå økonomien.

Rapportens viktigste funn er:

  • Marine verneområder er avgjørende for å ta vare på det biologiske mangfoldet, men kan også generere mange økonomiske fordeler
  • Vinn-vinn situasjon: Studien viser at det er fullt mulig å kombinere økonomisk vekst i den blå næringen samtidig som man bevarer økosystemer, habitater og arter
  • Turistnæringen er den klare vinneren. Turister har blitt mer opptatt av klima og miljø, og biologisk mangfold tiltrekker flere reisende
  • Fiskeri: fiskebestanden er større i verneområder. Dette fører til mer fangst og økt fortjeneste
  • Akvakultur: sjøgressdyrking og skalldyrproduksjon oppnår bedre kvalitet i MPAer på grunn av renere vann. Dette gir høyere pris og økte inntekter

Fiskere dobler fortjenesten innenfor MPAer

Rapporten er i stor grad basert på ulike case-studier. Et av de mest interessante eksemplene finner vi i Torre Guaceto i Sør-Italia, hvor fiskere blir inkludert i forvaltningsplanene for marine verneområder. Takket være økonomisk støtte, har fiskerne i dette området tatt i bruk større fiskegarn og mer skånsomme fiskeredskaper. Gjennom påbud om selektive redskap og stenging av noen fiskefelt, har de redusert fangsten av yngel og andre arter som de ikke skal fiske. Resultatet er at fiskebestanden har blitt mer enn dobbelt så stor i verneområdet. Fisken har også blitt større, noe som gir gode inntekter til fiskerne. De tjener i gjennomsnitt ca. 140 euro dagen ved å fiske i MPAer, mens fortjenesten ligger på ca. 70 euro per dag i områdene utenfor.  

Mer forskning kan bidra til økt interesse for næringsutvikling

Maritime interessenter har en tendens til å se på MPAer som et hinder for økonomisk vekst. Ettersom det har blitt forsket lite på de økonomiske fordelene, finnes det ikke nok tilgjengelig data som kan bekrefte at marine verneområder fører til økonomisk vekst. Dette er fordi de fleste studiene som har sammenlignet kostnadene og fordelene ved MPAer, utelukkende fokuserer på økosystemtjenester. Derfor presiserer rapporten at det viktig å forske mer på området slik at flere ønsker å satse på næringsutvikling i vernede områder.

Studien understreker også at det er behov for økt finansiering, effektiv styring og gode miljøreguleringer dersom de økonomiske fordelene skal vedvare. Rapporten kan leses i sin helhet her.

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked