Rapport: Økonomiske resultater i EUs akvakultursektor

Flickr: Artur Rydzewski

Europakommisjonens Economic Report of the EU Aquaculture Sector (STECF-18-19) gir en grundig oversikt over sektorens produksjon, økonomiske verdi, struktur og konkurranseevne både på nasjonalt og EU-nivå. Rapporten dekker utviklingen fra 2008 til 2016.

Samlet sett har EUs akvakultursektor opplevd økonomisk vekst. Sektoren nådde 1,4 millioner tonn i salgsvolum og 4,9 milliarder euro i salgsverdi i 2016. Det er en økning på 6 % i salgsvolum og 8 % i salgsverdi sammenlignet med 2014, hovedsakelig på grunn av økende priser. I 2016 kunne sektoren vise til god økonomisk vekst sammenlignet med 2014 og 2015. Resultatene doblet seg i løpet av denne perioden.

Akvakulturproduksjonen er hovedsakelig konsentrert i fem medlemsland: Frankrike, Italia, Hellas, Spania og Storbritannia. De dekker 74 % av salget og 73 % av salgsverdien i unionen.

Næringen opplever rask økonomisk vekst

Marin fisk, ferskvannsfisk og skalldyr har gitt sterk økonomisk vekst. Veksten er størst for Marin fisk med en omsetning på 2,7 milliarder euro, mens oppdrett av skalldyr og ferskvannsfisk hadde en omsetning på henholdsvis 1,1 og 1 milliarder euro. Målt i eksportverdi, er atlantisk laks, regnbueørret og havabbor de viktigste artene.

Flere heltidsansatte, men store regionale lønnsforskjeller

Det er ca. 12 5000 bedrifter i EUs akvakultursektor, og nesten 90 % av disse er mikrovirksomheter med mindre enn 10 ansatte. Tallet på ansatte har holdt seg stabil på rundt 75 000 de siste årene, men det har vært en betydelig økning i andelen heltidsansatte siden 2013. Når det gjelder årlig inntekt, fant rapporten store lønnsgap i EU. Inntekten varierer fra 3000 euro i Bulgaria til 65 000 euro i Danmark.

EU vil kutte ned på import av sjømat

Alle medlemslandene er pålagt å utarbeide langsiktige strategiplaner, hvis mål er å redusere EUs sjømatimport. Ifølge rapporten ligger mange av landene an til å nå produksjonsmålene innenfor tidsrammen (2020-2023), men det er fremdeles få land som er nærme eller faktisk har nådd målene. Gjennomføringen av strategiplanene er et viktig steg på vegen til en moderne og bærekraftig akvakultur.

Rapporten er utgitt av Europakommisjonens rådgivende vitenskapelige komite STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries). Den kan leses i sin helhet her.

Bilde © Flickr: Artur Rydzewski

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning