Rapport: Oppfølging av handlingsplanen om sirkulær økonomi

EU-kommisjonen

Målet med statusrapporten er å overvåke trender i medlemslandene og følge utviklingen av handlingsplanen for den sirkulære økonomien. Den peker også på hvilke utfordringer EU står overfor når det kommer til overgangen til en sirkulær økonomi.

Resultatene viser at alle de 54 tiltakene i EUs handlingsplan er fulgt eller følges opp. I 2016 var det 4 millioner arbeidsplasser innen sirkulær økonomi, noe som er en økning på 6 % sammenlignet med 2012. Andelen er venter å stige ytterligere i de kommende årene.

Sirkulær økonomi har også åpnet opp for gode businessmuligheter og nye forretningsmodeller. I 2017 ble det investert 17,5 milliarder euro i sirkulære løsninger, og sirkulærøkonomien hadde en verdiøkning på 147 milliarder euro. Det er mer materialgjenvinning og handelen med materialgjenvunnet råvarer øker.

Rapporten peker også på at strategien for plast i den sirkulære økonomien har vært vellykket, og understreker at en god løsning kan være å bruke en lignende tilnærming for andre sektorer.

Til tross for positiv fremgang, var kun 12 % av EUs økonomi sirkulær i 2016. Det gjenstår dermed mye arbeid for å lukke kretsløpene, og rapporten kommer med flere anbefalinger for veien videre:

  • Mer samarbeid med og mellom stakeholdere
  • Gjennomføring og overholdelse av vedtatte strategier og regelverk
  • Bedre produktinformasjon og miljømerking for å gjøre forbrukere i stand  til å ta miljøvennlige valg
  • En holistisk tilnærming for sektorer med stor miljøbelastning og stort potensiale for å bli sirkulære (elektronikk, bygg, møbler, mobilitet, mat, drikke osv.)
  • Strategiske offentlige anskaffelser

Statusrapporten kan leses her 

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning