Rapport: Sirkulær økonomi skaper mange muligheter for Europa

McKinsey

Rapporten Growth Within: A Circular economy vision for a competitive Europe kartlegger potensialet til sirkulær økonomi i Europa, og hvilken innvirkning en slik økonomisk overgang vil ha på BNP, arbeidsplasser og klimagassutslipp.

Sammenlignet med dagens lineære økonomi, viser studien at Europa vil ha mange fordeler ved å gå over til sirkulær økonomi. Økt ressurseffektivitet og teknologisk utvikling kan øke EUs BNP med rundt 11 prosent og skape en årlig nettogevinst på 1,8 billioner euro innen 2030.

Sirkulær økonomi spiller også en viktig rolle i kampen mot klimaendringene, og en vellykket overgang kan potensielt redusere CO2 utslippene med henholdsvis 48 % og 84 % innen 2030 og 2050.

Selv om det vil være store kostnader knyttet til en slik overgang, peker rapporten på at sirkulær økonomi vil bidra til økonomisk vekst, økt sysselsetting og bedre livskvalitet. Det vil også redusere EUs avhengighet av råvareimport og styrke konkurranseevnen. 

Rapporten kan leses i sin helhet her

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning