Rapport: Utfordringer og muligheter med offentlige anskaffelser i byggeprosjekter

climate kic

Rapporten ser på muligheter og utfordringer med offentlige anskaffelser, og understreker den viktige rollen offentlige myndigheter spiller i overgangen til en sirkulær økonomi.

Byggeplasser står for en betydelig del av CO2-utslippene i byer. Ettersom lokale myndigheter er en av de viktigste kundene i bygg- og anleggsindustrien, er sirkulære anskaffelser i byggeprosjekter et av de mest effektive verktøyene for å redusere CO2-utslipp og gjøre byer og lokalsamfunn grønnere. Hvis byene øker etterspørselen etter sirkulære løsninger, blir det mer attraktivt for designere og produsenter å tilby sirkulære produkter og tjenester.

Rapporten har også laget en liste over flaskehalser i forbindelse med sirkulære byggeprosjekter, deriblant:

  • Offentlig innkjøper setter utydelige mål og krav
  • For lite fokus på sirkulære anskaffelser i byplanlegging
  • Dårlig informasjon og mangel på ekspertise  
  • Begrensede valgmuligheter
  • Utbygger følger ikke kravene og mangel på kontroll

Rapporten har også en sjekkliste som skal hjelpe byer med sirkulære byggeprosjekter. De mest effektive tiltakene er bruk av fornybar energi og energieffektivitet, minimere reisetid og bruke bærekraftige bygningmaterialer. Den presenter også eksempler på god praksis fra ti Europeiske byer, som skal være til inspirasjon for andre byer.

Les hele rapporten her

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning