Reduserer matsvinn med teknologi

KITRO

KITRO har utviklet en helautomatisk løsning som scanner og analyserer mat som har blitt kastet. I tillegg til å redusere matsvinn og kutte kostnader, bidrar det til å redusere klimagassutslipp.

Matsvinn er et globalt problem. Ifølge FAO ender 1,3 milliarder tonn mat i søppelet hvert år, som tilsvarer en tredjedel av all matproduksjon. Det aller meste er fullt spiselig, og samtidig sulter 800 millioner mennesker. Det har også negativ innvirkning på miljøet. Ved å kutte nåværende matsvinn med 25 %, hadde det vært nok mat i verden til å mette den delen av befolkingen som sulter.

Vil få bukt med matsvinnet ved hjelp av teknologi

KITRO ønsker å ta tak i problemet ved å øke bevisstheten rundt matsvinn og informere om fordelene med å redusere matavfall fra et kostnads- og miljøperspektiv. Mye av matavfallet kommer fra hoteller, restauranter og storkjøkken, og gründer-selskapet har utviklet et «smart bin»-system som er utstyrt med sensorer og en programvare som muliggjør visuell gjenkjennelse. To sensorer installeres under og over eksisterende søppelbeholderne, og dataene blir samlet i et system som lager omfattende rapporter som inneholder informasjon om vekt og tidspunkt for når maten ble kastet. KITRO analyserer også bilder av matavfallet og viser hvilke typer matvarer som befinner seg i søppelet. Hvis det for eksempel er noen typer varer som går igjen, kan man enkelt redusere matsvinnet ved å gjøre endringer i bestillinger og menyer.  

KITRO KITRO

Systemet kalkulerer også kostnadene relatert til matsvinnet. Ved å få denne informasjonen svart på hvitt, vil man sannsynligvis raskere sette i gang tiltak for å redusere mengden mat som kastet. Det kan gi store kostnadsbesparelser. En annen fordel med KITRO er at det ikke går ut over arbeidsflyten. Arbeidstempoet er gjerne høyt på kjøkkenet, og det hadde tatt mye tid dersom man hele tiden skulle holdt oversikt over hva og hvor mye man kaster. I tillegg har det positiv innvirkning på klimaet.

KITRO er foreløpig bare tilgjengelig i Sveits, hvor piloten blir brukt av hoteller, restauranter og kantiner. Planen er å introdusere produktet på det globale markedet.

Selskapet ble grunnlagt av Naomi MacKenzie og Anastasia Hofmann i 2017. Les mer her.

Bilder © KITRO 

 

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Offentlig forvaltning
Tags