«Silverskills» - tjenestebasert plattform fra den eldre

Silverskills logo

«Silverskills»  er én av 15 semifinalister til å motta «Smart Ageing Prize». Dette er en pris som deles ut til et prosjekt som bruker innovative, digitale teknologier i sine produkter og tjenester. Prosjektet skal ha som hensikt å hjelpe den aldrende generasjonen til å kunne delta fullt ut i det sosiale, digitale liv for å forbedre livskvalitet. 

Prisen er et samarbeid mellom AAL programmet og Nesta’s Challenge Prize Centre. 

Nyttiggjør kunnskap på tvers av generasjoner

«Silverskills» er en sveitsisk nettbasert platform og app hvor eldre voksne kan lyse ut kunnskapsbaserte tjenester. Plattformen matcher behovene til den som søker med ferdigheter med den eldre, og setter dem i kontakt med hverandre. 

Tjenesten gir eldre mennesker mulighet til å bidra med sine ferdigheter og sin tid, og bidrar til å nyttiggjøre disse på tvers av generasjoner. På denne måten promoteres en mer aktiv rolle for eldre i samfunnet. 

Tillitsbaserte tjenester i lokalsamfunnet

«Silverskills» fokuserer hovedsakelig på bidrag fra eldre innen lokal turisme, dyrepass i nærsamfunnet og rådgivning over telefon. Graden av deltakelse og involvering bestemmes av den frivillige på individuelt basis. Plattformen inneholder en chat-funksjon for kommunikasjon mellom den frivillige og den som søker tjenester, samt et tillitsbasert vurderingssystem.

 

Hvis du ønsker å vite mer om plattformen finner du mer informasjon på «Silverskills» nettside.

Artikkel fokus
Innovasjon