SyncVR - virtuelle opplevelser motvirker ensomhet

SyncVR illustrasjon

«SyncVR»  er én av 15 semifinalister til å motta «Smart Ageing Prize». Dette er en pris som deles ut til et prosjekt som bruker innovative, digitale teknologier i sine produkter og tjenester. Prosjektet skal ha som hensikt å hjelpe den aldrende generasjonen til å kunne delta fullt ut i det sosiale, digitale liv for å forbedre livskvalitet. 

Prisen er et samarbeid mellom AAL programmet og Nesta’s Challenge Prize Centre. 

Motvirker ensomhet

Ensomhet blant eldre er et økende, globalt problem. SyncVR ønsker å motvirke dette, ved bruk av VR-teknologi (kunstig virkelighet). Tanken er at eldre som bor på institusjon skal bruke denne teknologien til å oppleve ting sammen.

Felles opplevelser fører til samtaler

SyncVR har utviklet og testet en software som gir en gruppe eldre muligheten til forsvinne inn i en annen virkelighet, et annet sted, uten å fysisk flytte på seg. Alle opplever og ser det samme, noe som gir en følelse av fellesskap og referansepunkter til samtaler i ettertid.  

Dette kan gi de eldre muligheten til å oppleve steder som ellers ikke ville vært mulig, som museer og attraksjoner i andre land.

 

Hvis du ønsker å vite mer om SyncVR finner du mer informasjon på deres nettside. NB: nettsiden er kun på nederlandsk.

Du kan også lese om prosjektet her

 

Artikkel fokus
Innovasjon