The Vanguard Initiative

Logo: The Vanguard Initiative

Vanguard-initiativet har som mål å utvikle interregionalt samarbeid og multi-level governance med sikte på å støtte klynger og regionale økosystem i arbeidet med smart spesialisering innenfor transformerende og fremvoksende industrier.

Milanodeklarasjonen

Regionene ønsker å bruke strategiene sine innenfor smart spesialisering til å styrke ny vekst gjennom bottom-up entreprenørinnovasjon og industriell fornyelse innenfor prioritetsområder i Europa. Gjennom signeringen av Milanodeklarasjonen har regionene forpliktet seg til å støtte opprettelsen av interregionale nettverk, fasilitere tilgang til kombinerte finansieringsmuligheter innen prosjekter som er finansierte fra flere kilder, utforske løsninger for å utnytte offentlig-private investeringer, jobbe med implementeringen av smart spesialisering-strategier for å skape bedre samsvar mellom regioner, bottom-up klyngeplattformer og top-down europeiske partnerinitiativ. Videre har regionene forpliktet seg til å bidra inn i den europeiske klyngestrategien for ny vekst, samt å utvikle Vanguard initiativet som et verdsatt og fokusert partnerskap for å stimulere og støtte en strategisk dialog mellom initiativets medlemmer og Europakommisjonen for å unngå flaskehalser og skape muligheter for ny vekst gjennom smart spesialisering.

Synergier og komplementaritet

Vanguard-regionene ønsker å skape synergier og komplementaritet i strategier innen smart spesialisering. Gjennom dette har de som mål å styrke klynger i verdensklasse og klyngenettverk, med et spesielt fokus på piloter og storskalademonstrasjoner. 

Les mer om Vanguard-initiativet her

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning