Walk it! - appen som kombinerer fysisk aktivitet og sosialt samvær

Walk it! illustrasjonsbilde

Walk it! er én av 15 semifinalister til å motta «Smart Ageing Prize». Dette er en pris som deles ut til et prosjekt som bruker innovative, digitale teknologier i sine produkter og tjenester. Prosjektet skal ha som hensikt å hjelpe den aldrende generasjonen til å kunne delta fullt ut i det sosiale, digitale liv for å forbedre livskvalitet. 

Prisen er et samarbeid mellom AAL programmet og Nesta’s Challenge Prize Centre. 

Deling av turruter og -erfaringer

Walk it! er en nederlansk app som lar brukeren registrere turrutene sine og dele disse med likesinnede i området. 

Gå-appen bygger på en fellesskapsfølelse blant likesinnede i samfunnet, i dette tilfellet eldre turgåere. Appen oppfordrer til å dele interessante erfaringer, og på den måten kan brukerne motivere hverandre. Brukerne kan utforske nye ruter gjennom appen, eller sende ruter individuelt til andre brukere. 

Walk it! har fire hovedfunksjonsområder:

  • Registrere turruter
  • Registrere og gå gjennom brukerens personlige turhistorikk
  • Se ruter delt av andre
  • Lage liste over turer brukeren ønsker å gjennomføre

En fellesskapsfølelse gjennom fysisk aktivitet

Gjennom sine funksjonsområder oppfordrer Walk it! eldre mennesker til å være mer fysisk aktive, samtidig som den tilbyr en sosial dimensjon hvor den skaper en fellesskapsfølelse.  

Artikkel fokus
Innovasjon