Agenda og kalender

Her vil du finne kommende arrangementer, både fra Horizon South Norway, men også andre arrangementer som er relevante for nettverket og våre satsingsområder.

September, 2017

NFR - event; H2020 Søknadsstøtte nivå 1

28. september kl 08:45 - 14:30, Lysaker, Drammensveien 288, møterom ABEL 2

Kurs i Oslo: Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad. Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF.

For mer informasjon og påmelding, se her.

HSN - event; UiA inviterer til Grant Writing Workshop med Robert Porter

28.september kl 09- 15, Grimstad

Forskningsadministrativ avdeling ved Universitetet i Agder har invitert Robert Porter til å holde kurs for å vise hvordan vi skriver profesjonelle og konkurransedyktige søknader til nasjonale og internasjonale utlysninger.

For mer informasjon og påmelding, se her.

NFR - event; H2020 Prosjektutvikling nivå 1

27. september kl 09:45 - 16:30, Lysaker, Drammensveien 288, møterom ABEL 2

Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i hvordan man bygger et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått. Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF.

For mer informasjon og påmelding, se her.

HSN - event; UiA inviterer til Grant Writing Workshop med Robert Porter

27. september kl 09 - 15, Kristiansand

Forskningsadministrativ avdeling ved Universitetet i Agder har invitert Robert Porter til å holde kurs for å vise hvordan vi skriver profesjonelle og konkurransedyktige søknader til nasjonale og internasjonale utlysninger.

For mer informasjon og påmelding, se her.

NFR - event; H2020 Konsortieavtalen

21. september kl 09 - 16.30, Lysaker, Drammensveien 288, møterom ABEL 1

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020.

For mer informasjon og påmelding, se her.

NFR - event; H2020 Drift og økonomi

19.-20. september kl 09 -16, Lysaker, Drammensveien 288, møterom ABEL 1

To - dagers kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

For mer informasjon og påmelding, se her.

H2020; Klynger, plattformer og piloter i Horisont 2020:for klynger, bedrifter, forskere

14. september kl 09.30 - 15.30, Lysaker, Drammensveien 288

Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd arrangerer et verksted for å hjelpe potensielle deltakere å utforske mulighetene på disse områdene og forberede seg på kommende arbeidsprogrammer.

For mer informasjon og påmelding, se her.

NFR - event H2020; Budjettering nivå 1

14. september kl 09 - 16, Lysaker,  Drammensvein 288, møterom Hassel1

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

For mer informasjon og påmelding, se her.

HSN - event; UiA og NFR inviterer til to-dagers kurset om H2020 økonomi og rapportering

11.-12. september, UiA campus Kristiansand

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

For mer informasjon og påmelding, se her.

HSN - event; Idéverksted om Sirkulærøkonomi

07. september kl 09 - 12, NIBIO Landvik

Informasjon kommer

 

August, 2017

UiA - event; Refugees, Religion and Radicalization - a modern approach

28. august kl 09 - 15, Kristiansand, Sørlandets Kunnskapsparken, Auditoriet

For mer informasjon, se her.

 

NFR/HSN - event; Informasjonsmøte om EØS-midline 

22. august kl 10 - 12, Kristiansand, Sørlandets Kunnskapspark, Auditoriet

Forskningsrådet informerer i samarbeid med Sørlandets Europakontor og HSN-nettverk om forskningsprogrammene under EØS-midlene og svarer på spørsmål.

Målgruppe: Forskere, administrativt ansatte ved forskningsinstitusjoner og klynger i Agder.

For mer informasjon og påmelding, se her.