Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Bølgeteknologien kan generere fem ganger mer energi sammenlignet med tradisjonelle bølgekraftanlegg.
[Horisont 2020] Sirkulærøkonomi og nye dyrkingsmetoder skal forbedre urbant landbruk. Målet er økt matsikkerhet og robuste byer.
[Horisont 2020] Ved hjelp av prefabrikkerte og lett demonterbare komponenter, gjør RE4s innovative byggekonsept det mulig å bygge et nytt hus med opptil 100% gjenbrukbare strukturer.
[Horisont 2020] Digitale verktøy og hydrologisk modellering skal sikre robust vannforvaltning.
AquaVitae vil øke produksjonen av lavtrofiske arter og introdusere nye produkter på markedet.
[Horisont 2020] EU-MERCI lanserer database om de beste energitiltakene i prosessindustrien.
[Horisont 2020] Vindkraftgeneratoren bråker mindre, har mindre innvirkning på dyreliv og kan løse en rekke utfordringen knyttet til tradisjonelle vindturbiner.
[Horisont 2020] REFHYNE skal utvikle og teste verdens største hydrogenelektrolyseanlegg.
[Horisont 2020] Nye løsninger basert på kunstig intelligens skal hjelpe byer med å innfri sine klimamål.
[Horisont 2020] WE4AHA skal mobilisere investeringer og forbedre innovasjon gjennom samarbeid og erfaringsutveksling.
[Horisont 2020] HERCULES-2 utvikler en drivstoff-fleksibel motor som kan tilpasse seg behovet til fartøy som opererer i ulike driftsmiljøer
[Horisont 2020] TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.