Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Systemer og mobilapplikasjoner som samler inn og analyserer data vil kunne vil forbedre tungtransport og gjennomreiser, og hindre kødannelser i hele Europa.
[Horisont 2020] Nye teknologier og verktøy skal forbedrede prosedyrer, logistikk og vedlikehold av offshore vindmøller.
[Horisont 2020] Nytt prosjekt introduserer spill i undervisningen, der lærerne tar del i spillutviklingen.
[Horisont 2020] Demonstrerer neste generasjons bølgekraftenhet.
[Horisont 2020] Banebrytende prototype for flytende tidevannskraftverk kan snart generere strøm til nasjonalt strømnettverk.
[Horisont 2020] En ny teknologi skal redusere miljøpåvirkningen av produksjon av aluminium, silika og kalsiumkarbonat ved å bruke alternative mineralressurser.
[Horisont 2020] Utvikler emballasje som vil være minst 10% lettere enn de fossile alternativene, radikalt forbedre miljøavtrykket i produktlivssyklusen og sørge for 80% reduksjon av CO2-utslipp.
[Horisont 2020] Riktig energimerking skal hjelpe konsumenter med å ta energieffektive valg når de skal kjøpe hvitevarer, bil eller bolig.
[Horisont 2020] Kunnskapsdeling og datautveksling skal bidra til økt effektivitet, bedre lønnsomhet og mindre miljøbelastning i havbrukssektoren.
[Horisont 2020] En ny båt kan fjerne både søppel og alger samtidig.
Materialgjenvinning øker ressurseffektiviteten og reduserer tekstilindustriens miljø- og klimaavtrykk.
[Horisont 2020] Vanndronen plukker opp søppel fra havet og samler inn havdata.