Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] AFTERLIFE-prosjektet skal finne en integrert løsning for utvinning og konvertering av relevante fraksjoner fra avløpsvann. 
[Horisont 2020] Hvordan kan man øke bruken, kvaliteten og effektiviteten av helseteknologievalueringer?
[Horisont 2020] Kan samarbeid mellom SMBer i sektorene innenfor luftfart, bioteknologi, IKT, energi og medisinsk utstyr bidra til bedre helsetjenester?
[FP7] Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og forskere utviklet et software-basert decision-suppurt system (DSS) for kontroll av vannføring i elver og demninger.
[Horisont 2020] Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.
[Active and Assisted Living Programme] Prosjektet har som mål å finne kunnskapshull som blir spesielt viktige å dekke gjennom fremtidig forskning.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.
[Horisont 2020] Hvordan får man unge mennesker til å lykkes med å starte nye nettbaserte bedrifter?
[Horisont 2020] Ved hjelp av å lese både kroppsspråk, tale og stemmeleie skal en ny digital assistent hjelpe immigranter å få den helsehjelpen de trenger i et nytt land.
[Horisont 2020] Hvordan kan man enkelt velge ut, simulere og sammenligne alternative lavkarbon og økonomisk bærekraftige scenarioer for oppvarming og nedkjøling?
[Horisont 2020] MeBeSafe er et Horizon2020-prosjekt og mottatt 7,1 millioner euro av Europa-kommisjonen.
[Horisont 2020] Et av prosjektets mål er å gi lokale og regionale myndigheter et innovativt, tverrfaglig, "open source" geodesign-beslutningsstøttemiljø (GDSE) utviklet og implementert i levende laboratorier i seks storbyområder.