Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Prosjektet tar sikte på å øke ressurseffektivitet ved å utvikle, teste og overføre nye forretningsmodeller basert på systematisk miljøinnovasjon.
[Horisont 2020] Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
[Horisont 2020] NexTrust har som mål å øke effektivisering og bærekraft i den europeiske logistikksektoren.
[Horisont 2020] Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.
[Horisont 2020] Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.
[Horisont 2020] Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
[Horisont 2020] Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.
[Horisont 2020] Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
[Horisont 2020] Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
[Horisont 2020] Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.
[Horisont 2020] Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
[Horisont 2020] Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.