Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] PUCS-prosjektet skal etablere en informasjonstjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata.
[Horisont 2020] CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
[Horisont 2020] UNaLab skal utvikle et robust bevisgrunnlag og europeisk rammeverk for å bedre byers klima og vannresistens. 
[Horisont 2020] VISCA-prosjektets hovedmål er å gjøre sør-europeisk vinsektor motstandsdyktig mot klimaendringer.
[Horisont 2020] CLARA-prosjektet skal illustrere fordeler og den økonomiske verdien av gode klimatjenester (CS) ved kortsiktige klimaendringer og klimavariabilitet. 
[Horisont 2020] Urban GreenUP skal med en skreddersydd metodikk støtte renaturering av byområder som vektlegger reduksjon av klimaforandringer og effektiv vannforvaltning. 
[Horisont 2020] CONNECTING Nature skal posisjonere Europa som en global leder innen innovasjon og implementering av naturbaserte løsninger.
[Horisont 2020] GROW GREEN-prosjektet skal demonstrere naturbaserte løsninger i sju byer. Metodikken vektlegger kostnadseffektive og smarte løsninger på urbane utfordringer. 
[Horisont 2020] Run4Life skal utvinne næringsstoffer fra husholdningsavløpsvann, stoffer som vanligvis kastes bort som følge av dagens rutiner for avløpsvannbehandling.
[Horisont 2020] PAPERCHAIN skal distribuere fem nye sirkulære økonomimodeller for avfallsstrømmene generert av masse- og papirindustrien. 
[Horisont 2020] PlastiCircle har som mål å utvikle og implementere en helhetlig prosess for å øke resirkuleringsgraden av emballasjeavfall i Europa.
[Horisont 2020] PolyCE-prosjektet skal utarbeide tekniske krav og karaktersystem for å bedre resirkuleringen av plast og styrke plastens attraktivitet på markedet.