Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] MacroFuels har som mål å produsere avansert biodrivstoff fra alger og makroalger. Målrettede biodrivstoff er blant annet etanol, butanol og biogass.  
[Horisont 2020] Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.
[Horisont 2020] REMOSIS-prosjektet skal utvikle, produsere og distribuere overvåkningsfeller for mygg for å adressere problemet med smittebærende mygg.
[Horisont 2020] ReTAPP-prosjektet skal produsere trebasert fruktose for produksjon av plastflasker og plastemballasje. En bærekraftig og 100% fornybar løsning.
[Horisont 2020] Hovedmålet til Waste4Think-prosjektet er å fremme overgang fra dagens avfallshåndtering til sirkulærøkonomi.
[Horisont 2020] YouthCult-prosjektet skal studere hva unge mennesker får igjen av reising og utvekslingsopphold - i en verden av kulturelt mangfold og globalisering. 
[Horisont 2020] PrimeFish-prosjektet har som mål å bedre den økonomiske bærekraften i europeisk fiskeri- og akvakultursektor.
[Horisont 2020] UrBAN-WASTE-prosjektet skal utvikle strategier som skal redusere mengden kommunal avfallsproduksjon og støtte gjenbruk, resirkulering, innsamling og deponering av avfall i turistbyer. 
[Horisont 2020] SeaChange jobber for en grunnleggende holdningsendring hos mennesker i deres forhold til havet.
[Horisont 2020] SilhouetteOfSeaweed-prosjektet skal bidra til forbrukersikkerhet ved å overkomme utfordringer knyttet til måling av gift i tang.
[Horisont 2020] ZERO-PLUS-prosjektet skal i sitt fireårige omfang sikre at innovative løsninger for energieffektivitet vil bli utviklet og at markedet oppdateres. 
[Horisont 2020] Triangulum er et av EUs såkalte Lighthouse Projects innen smarte byer og lokalsamfunn, og skal demonstrere, formidle, og replikere løsninger og rammeverk for Europas fremtidige smarte byer.