Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] MARmaED skal bidra til å forsterke Europas posisjon som en global leder innen marin vitenskap ved å lære opp den neste generasjonen av forskere.
[Horisont 2020] ESOTRAC-prosjektet skal forbedre evnen til tidlig diagnostisering av spiserørskreft ved å utvikle en ny type endoskop.
[Horisont 2020] FRESH-DEMO-prosjektet skal utvikle en ny fuktings- og desinfeksjonsteknologi som kan bidra til mindre matsvinn, samt øke holdbarheten til frukt og grønnsaker. 
[Horisont 2020] SoundCity-prosjektet MONICA skal gjennomføre en storskala demonstrasjon av Internet of Things (IOT)-teknologier for smartere levesett. 
Formålet med prosjektet er å levere skalerbare, tilpasningsdyktige og implementeringsklare innovative løsninger for renovering av bygningsskall og systemer.
[Horisont 2020] CL-WINDCON-prosjektet skal skape innovative løsninger basert på reguleringsalgoritmer som tillater å behandle en hel vindpark som ett unikt og integrert system. 
[Horisont 2020] AWESOME-nettverket skal lære elleve unge forskere drift og vedlikehold i vindkraft-sektoren ved å utvikle et bærekraftig opplæringsnettverk. 
[Horisont 2020] Biowave-teknologien er et integrert mikrobølge-system for effektiv produksjon av biogass fra anaerob nedbrytning av grisemøkk for å skape et bærekraftig avfallshåndteringssystem.
[Horisont 2020] Formål med BIOFOREVER er å demonstrere muligheten for å konvertere lignocellulose (LC) materialer som tre, til kjemiske byggesteiner og produkter med høy merverdi.
[Horisont 2020] PROMOTioN skal frigjøre Europas offshore-ressurser ved å utvikle nettverksinfrastruktur som kan koble offshore vindparker til energinett i ulike land.
[Horisont 2020] Flaggskip-prosjektet Exilva handler om oppskalering av Borregaards MFC-prosess fra eksisterende pilotanlegg, 50-70 tonn i året, til storskala, 1000 tonn i året.
[Horisont 2020] SIM4NEXUS skal overvinne barrierer som hindrer integrert ledelse av nexusen som består av land, mat, energi, vann og klima.