Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Mobile Age-prosjektet jobber med åpne offentlige data, mobilteknologi, og levering av offentlige tjenester rettet mot Europas eldre befolkning.
[Horisont 2020] Prosjektet fokuserer på flytende vannturbiner, installert på en havdybde fra 50 til ca 200 meter.
[Horisont 2020] Smart Mature Resilience-prosjektet skal sikre at samfunnet blir mer robust og tilpasningsdyktig i møte med kriser og katastrofer.
[Horisont 2020] Web-plattform for hjemmebasert overvåking av pasienter med leddgikt
[Horisont 2020] SMARTER TOGETHER sitt overordnede mål er å levere smarte og inkluderende løsninger for å forbedre befolkningens livskvalitet.
[Horisont 2020] COMRADES skal bygge en intelligent og motstandsdyktig plattform for å hjelpe lokalsamfunn til å bedre takle krisesituasjoner.
[Horisont 2020] MARIBE er et prosjekt som skal avsløre potensialet som ligger i flerbruk av plass og infrastruktur i offshoreøkonomien. 
[Horisont 2020] Prosjektet CrowdFundRES mener crowdfunding, folkefinansiering, bærer et stort potensial for å finansiere prosjekter innen fornybar energi. 
[Horisont 2020] Prosjektet iTrack skal utvikle et system for intelligent sanntidssporing og trusselidentifisering for å trygge hjelpearbeidere under humanitære kriser.
[Horisont 2020] Horisont 2020 finansierte DexROV tester og evaluerer nye teknologier for tryggere og mer kostnadseffektive undersjøiske operasjoner med Remotely Operated Vehicles (ROV).
[Horisont 2020] UTOFIA er et Horisont 2020-prosjekt som vil tilby et kompakt og kostnadseffektivt undervannskamerasystem til anvendelse i uklart vann.
[Horisont 2020] Prosjektet utvikler et desentralisert High Performance Computing (HPC) grid som bruker prosessorkraft til å varme bygninger.