Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.
[Horisont 2020] Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet skal gjennom utdannings- og opplæringssystemer takle de komplekse utfordringene i fremtidens land- og skogbruk.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
[Horisont 2020] Optimalisert prosjekttilnærming for økt innovasjon innen landbruk, skogbruk og rurale områder.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet skal utvikle og implementere en bærekraftig landbrukspolitikk ved å være en innovativ og teknologisk pådriver for rural utvikling.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet skal bidra til teknologi som fører til at transmisjons systemoperatører blir mer fleksible og robuste.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet er ledet av det danske selskapet Portchain, og skal realisere det store digitaliseringspotensialet i industrien gjennom avanserte analyser og neste generasjons webteknologier.
[Horisont 2020] Implementering og markedsføring av energimerking av varmeapparater
[Horisont 2020] Bærekraftige og smarte løsninger for byer