Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet
[Horisont 2020] Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
[Horisont 2020] Det israelske selskapets Cellints unike teknologi ble videreutviklet gjennom TrafficWise-prosjektet for å skape en forbedret og kostnadseffektiv plattform.
[Horisont 2020] Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
[Horisont 2020] Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
[Horisont 2020] Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet skal transformere utviklingen innen kunstig intelligens og gjøre Europa ledende på dette området.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet fremmer HVDC teknologi som nøkkelen til kostnadseffektiv og pålitelig teknologisk innovasjon.