Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] ERA4CS ønsker å mobilisere flere land og skape sterke partnerskap for å styrke forskning innen klimatjenester (CS).
[Horisont 2020] INTERACT-prosjektet har økt forsknings- og overvåkingsaktivitetene i Arktis.
[Horisont 2020] BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.
[Horisont 2020] TELWIND-prosjektet vil utvikle et revolusjonerende integrert flytende offshoresystem.
[Horisont 2020] Riblet4Wind skal overføre av en teknologi som øker energieffektiviteten i luftfartssektoren til vindkraftindustrien.
[Horisont 2020] EcoSwing tar sikte på å utvikle verdens første demonstrasjon av et superledende, lettvint, lettdrevet tog på en moderne 3,6 MW vindturbin.
[Horisont 2020] Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.
[Horisont 2020] DemoWind2-prosjektet viderefører DemoWind i arbeidet med å akselerere kostnadsreduksjoner i offshore vindenergi.
[Horisont 2020] DemoWind-prosjektet ønsker å lansere og implementere en koordinert og samarbeidende felles offshore vindteknologidemonstrasjon.
[Horisont 2020] WELL-prosjektet har sett på ekspansjons- og videreutviklingspotensialet til vindturbin systemet ”WELL".
[Horisont 2020] ELICAN-prosjektet har samlet komplementære europeiske selskaper innenfor vindenergi-industrien med et mål om å levere høykapasitets- og kostnadsreduserende integrert underbyggesystem for offshore vindkraft på dypt vann.