Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.
[Horisont 2020] Målet med EBSF_2-prosjektet er å validere ulike løsninger som bedrer effektiviteten og attraktiviteten til bussystemer. 
[Horisont 2020] TIMON-prosjektet skal øke sikkerheten, bærekraften, fleksibiliteten og effektiviteten i europeiske transportsystemer ved å utnytte kommunikasjon og åpne data. 
[Horisont 2020] SENIORS-prosjektet skal utvikle nye sikkerhetsstandarder for å beskytte eldre og bevegelseshemmede i trafikken. 
[Horisont 2020] AFTERLIFE-prosjektet skal finne en integrert løsning for utvinning og konvertering av relevante fraksjoner fra avløpsvann. 
[Horisont 2020] Hvordan kan man øke bruken, kvaliteten og effektiviteten av helseteknologievalueringer?
[Horisont 2020] Kan samarbeid mellom SMBer i sektorene innenfor luftfart, bioteknologi, IKT, energi og medisinsk utstyr bidra til bedre helsetjenester?
[FP7] Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og forskere utviklet et software-basert decision-suppurt system (DSS) for kontroll av vannføring i elver og demninger.
[Horisont 2020] Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.
[Active and Assisted Living Programme] Prosjektet har som mål å finne kunnskapshull som blir spesielt viktige å dekke gjennom fremtidig forskning.