Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] FiberEUse-prosjektet skal øke lønnsomheten ved resirkulering av kompositt. 
[Horisont 2020] SYSTEMIC skal ta europeiske biomassebehandlingspraksis til neste nivå ved å få gjenvunnede næringsstoffer fra organisk avfall tilbake i produksjonssyklusen. 
[Horisont 2020] TeSLA-prosjektet skal utstyre utdanningsinstitusjoner med et e-vurderingssystem for å forbedre tilliten mellom studenter, lærere og institusjoner. 
[Horisont 2020] U4IoT-prosjektet skal kjøre IoT-piloter i stor skala for å engasjere sluttbrukere og borgere - dette mener konsortiet er avgjørende for suksessen til IoT. 
[Horisont 2020] iSCAPE-prosjektet skal skape bærekraftige luftforurensningsstrategier, politiske tiltak og atferdsendringer.
[Horisont 2020] I et verdensomspennende samarbeid skal SynchroniCity skape et globalt, digitalt marked for Tingenes internett (IoT) og Smarte byer. 
[Horisont 2020] SET-Nav-prosjektet skal støtte strategiske beslutningsprosesser for å styrke innovasjonsnivået mot et rent, sikkert og effektivt energisystem. 
[Horisont 2020] AQUO er en forskningsgruppe støttet av Europakommisjonen og Horisont 2020 med mål om å vurdere og redusere konsekvensene av støy fra sjøtransport i det marine miljøet.
[Horisont 2020] TiPA er et innovativt prosjekt med en ”direct drive Power Take-Off (PTO)” for en tidevannsturbin.
[Horisont 2020] Rundt 90% av slag eller sekundær slag kan forebygges hvis risikofaktorene håndteres på riktig måte.
[Horisont 2020] Delingsøkonomi møter miljø og teknologi med elektriske byscootere.
[Horisont 2020] Antall eldre som lever med demens stiger raskt i tråd med økende levealder. IN LIFE sitt mål er å forlenge og støtte selvstendig liv for eldre med demens.