Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Et EU-finansiert prosjekt som jobber med å utvikle en måte å måle utslippspartikler ned til 10 nanometer.
[Horisont 2020] TOPIOS utvikler en modell som sporer omløpet til plast i havet.
[Horisont 2020] P4SB vil ved hjelp av syntetisk biologi omgjøre oljebasert plast til et biologisk nedbrytbart materiale.
[Horisont 2020] AEROFLEX jobber for å imøtekomme utfordringene bilprodusentene og logistikkindustrien står ovenfor i veitransportsektoren fremover.
[Horisont 2020] EfficienSea 2 ønsker å etablere felles digitale standarder for å forbedre sikkerheten til sjøs.
[Horisont 2020] XCYCLE - et EU prosjekt som jobber med innovative løsninger for å redusere ulykker som involverer syklister i trafikken
[Horisont 2020] INFARM - et innendørs urbant landbruksprosjekt med støtte fra EU.
[Horisont 2020] EU prosjektet BRIGAID ønsker å sikre at innovative produkter og tjenester som reduserer skader fra naturkatastrofer kommer på markedet.
[Horisont 2020] BOOST er et EU-prosjekt som videreutvikler bruk av sosial og emosjonell læring for å promotere helse og velvære hos barn og ungdom.
[Horisont 2020] Formålet med dette prosjektet er å sammenligne stamcelle-behandling med tradisjonell beintransplantasjon, for å se om førstnevnte er bedre enn dagens behandlingsmetoder og kan bli fremtidig rutinebehandling ved sykehus.
[Horisont 2020] ERA4CS ønsker å mobilisere flere land og skape sterke partnerskap for å styrke forskning innen klimatjenester (CS).
[Horisont 2020] INTERACT-prosjektet har økt forsknings- og overvåkingsaktivitetene i Arktis.