Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Hvordan kan man enkelt velge ut, simulere og sammenligne alternative lavkarbon og økonomisk bærekraftige scenarioer for oppvarming og nedkjøling?
[Horisont 2020] MeBeSafe er et Horizon2020-prosjekt og mottatt 7,1 millioner euro av Europa-kommisjonen.
[Horisont 2020] Et av prosjektets mål er å gi lokale og regionale myndigheter et innovativt, tverrfaglig, "open source" geodesign-beslutningsstøttemiljø (GDSE) utviklet og implementert i levende laboratorier i seks storbyområder.
[Horisont 2020] FORCE-prosjektet har som overordnet mål å arbeide mot en sirkulær økonomi.
[Horisont 2020] CIRC-PACK-prosjektet vil skape nedbrytbar plast ved hjelp av alternative og biobaserte råvarer.
[Horisont 2020] ACTIVAGE er et storskala prosjekt innenfor aktiv og sunn aldring, med mål om å gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger ved hjelp av tingenes internett.
[Horisont 2020] Oasis LMF tilbyr en risikovurderingsprosess som kan vurdere tap, utsatte områder og kvantifisere økonomiske tap av modellerte scenarioer.
[Horisont 2020] FAirWAY-prosjektet skal identifisere og videreutvikle innovative tiltak og styringsmetoder som øker bærekraftig utvikling i landbruket.
[Horisont 2020] PUCS-prosjektet skal etablere en informasjonstjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata.
[Horisont 2020] CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
[Horisont 2020] UNaLab skal utvikle et robust bevisgrunnlag og europeisk rammeverk for å bedre byers klima og vannresistens.