Prosjekter

[Horisont 2020] POLYMARKs system identifiserer og markerer plast som har vært kontakt med mat, og plast som ikke har det.
[Horisont 2020] 4RinEU utvikler nye metoder for å sikre energieffektiv rehabilitering av eksiterende boligbygg.
[Horisont 2020] Forskere vurderer fremtidige muligheter og hindre for mer bærekraftig resirkulering av metallavfall, for å redusere karbonavtrykket.
[Interreg Nordsjø] En veiledning om sirkulære anskaffelser skal hjelpe Nordsjøregionen med å redusere avfall og råvarebruk, samt fremme innovasjon og nye forretningsmodeller.
[Horisont 2020] Kiteturbinen produserer energi 90% av tiden og er lydløs.
[Horisont 2020] Hybridteknologi bidrar til en enklere og mer energieffektiv CO2-fangst fra sement.
[Horisont 2020] MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
[European Regional Development Fund (ERDF)] StethoMe har mål om å digitalisere stetoskopet for å minimere unødvendige legebesøk.
[Horisont 2020] En generator kombinert med en databøye sørger for jevn strømforsyning til akvakulturanlegg.
[Horisont 2020] Det nederlandske selskapet Vitens tester neste generasjons vannforsyning.
[Horisont 2020] Systemer og mobilapplikasjoner som samler inn og analyserer data vil kunne vil forbedre tungtransport og gjennomreiser, og hindre kødannelser i hele Europa.
[Horisont 2020] Nye teknologier og verktøy skal forbedrede prosedyrer, logistikk og vedlikehold av offshore vindmøller.