Prosjekter

[Horisont 2020] AFTERLIFE-prosjektet skal finne en integrert løsning for utvinning og konvertering av relevante fraksjoner fra avløpsvann. 
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] Ved samarbeid skal prosjektet generere bedre ressursutnytting og utvikle strategier som ganger besøksnæringen i ØKS-regionen.
Energi-intensive industrier har et høyt forbruk av primærenergi for å drifte de industrielle prosessene. Dette vil LIFE GreenPower gjøre noe med!
[Interreg Nordsjø] Prosjektet Opening Up utviklet et verktøy – statistikkportalen – som har blitt et godt brukt IKT-verktøy.
[Interreg Nordsjø] Hovedmålet til DC NOISE-prosjektet var å gjøre Nordsjø-regionen bedre forberedt på dens demografiske fremtid
[FP7] Klimaendringer, urbanisering og populasjonsvekst fører til økt etterspørsel etter vann. Dette krever nye løsninger!
[FP7] Globale endringer i bruk av landområder fører til endringer i tilgangen på vannressurser. Hvordan kan man best takle disse endringene?
[Interreg Østersjø] Dette prosjektet skal samle blå bioteknologiske aktører for å utvikle marine bioteknologibaserte produkter og tjenester.
[FP7] ISS-EWATUS vil utvikle et støttesystem for effektiv bruk av vann og ressursforvaltning.
[FP7] Tilgang på vann er en av de største risikoene for global økonomisk vekst de neste 10 årene. WATERNOMICS vil oppmuntre forbrukere til å endre sine vaner!
[FP7] Effektiv vannforvaltning er et utfordrende område med tanke på langsiktig økonomisk og sikker samfunnsutvikling. DAIAD-prosjektet har løsninger.