A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age

Prosjektakronym
ADVANTAGE

ADVANTAGE er prosjektet som vil sette fokus på muligheter for eldre til å leve lange og friske liv uten vesentlig nedsatte vitale funksjoner.

Tap av funksjoner kan unngås ved tidlig å oppdage og forhindre livsstilsykdommer. Feilernæring, og for lite fysisk og psykisk aktivitet, er noen av områdene det settes fokus på. Gjennom godt koordinerte og langsiktige tiltak på EU-nivå vil ADVANTAGE gjøre det lettere for enkeltland å oppdage potensiale i helsefremmende tiltak. Dette har som mål å gjøre den eldre delen av befolkningen mer robust i møte med samfunnets fysiske krav.
Videre skal prosjektet samle inn resultater fra aktuelle områder, for etterhvert å komme frem til en modell som skal være ledende i EU når det kommer til å forebygge og bekjempe skrøpelighet blant eldre, både på det personlige plan og samfunnsmessig.  

Koordinatorland
Kontakt prosjekt

Koordinator: Manas Leocadio Rodriguez
E-post:leocadio.rodriguez@salud.madrid.org