ACTivating innoVative IoT smart living environments for AGEing well

Prosjektakronym
ACTIVAGE

ACTIVAGE er et storskala prosjekt innenfor aktiv og sunn aldring, med mål om å gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger ved hjelp av tingenes internett.

Brukeren selv er en aktiv deltaker i prosjektet. Prosjektet skal oppdatere, skalere opp og samkjøre teknologien i hjemmet, samt å gjøre den brukervennlig. Den skal møte behovene til både beboer, pårørende, omsorgspersoner, helsepersonell og offentlig administrasjon. Teknologien skal også gjøres lett å oppdatere og vedlikeholde for teknisk personale.

Det vil bli bygd ni økosystemer i syv ulike land; Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Spania, Storbritannia og Tyskland. 

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€25 171 394
EU-tilskudd
€1922451
Kontakt prosjekt

coordinator@activageproject.eu