ADEPT – fremtidsrettet energiløsning for land-, vann- og lufttransport

Prosjektakronym
ADEPT

For at EU skal nå sine energi- og klimamål må man finne effektive alternativer til fossilt drivstoff. ADEPT har tilrettelagt for opptak av vitenskapelige resultater i e-propulsjon og industrielle produkter og løsninger. 

 

Hjelpe frem nye forskere

ADEPT-prosjektet har både etablert og lært opp et multidisiplinært forskningsnettverk som skal bidra med kunnskap og ekspertise for å produsere et virtuelt utviklingsmiljø for e-propulsjonssystemer. 

Nettverket består av 12 forskere tidlig i karrieren og to erfarne forskere, med hensikt å videreutvikle forskere innen e-propulsjonsløsninger til transportsektoren.

Personalisert trening var utviklet for nettverkets medlemmer gjennom et samarbeid som tilbydde anvendt forskningsmetoder, kunnskapsoverføring, støtte til utgivelser, utplassering/sekundering og workshops. 

Treningsprogrammet inkluderte integrering av e-propulsjon på kjøretøy, elektromagnetisme, termo- mekanisk- og vibreringsakkustiske systemer, samt applikasjoner for kontroll av kjøretøyet. 

 

Virtuell plattform

Prosjektet har også utviklet en virtuell plattform for predikative analyser og simuleringer av foreslåtte systemer. Dette gjør det mulig for ingeniørene å teste ut ulike scenarioer uten å måtte gå rett til modellering og bygging. 

 

Prosjektets fulle navn er Advanced Electric Powertrain Technology

Koordinatorland
Program
Totalbudsjett
€3 579 688
EU-tilskudd
€3579588
Kontakt prosjekt

Dr. Michele Weiland

Project Co-ordinator

Email: m.weiland@epcc.ed.ac.uk

Phone: +44 (0)131 651 3580