AlSiCal – Mot en bærekraftig og miljøvennlig mineral- og metallindustri

Prosjektakronym
AlSiCal

 

AlSiCal utvikler en nyskapende teknologi som skal redusere miljøpåvirkningen av produksjon av aluminium, silika og kalsiumkarbonat ved å bruke alternative mineralressurser.

Dagens produksjon av de essensielle råvarene aluminium, silika og kalsiumkarbonat foregår ved tradisjonelle prosesser som fører til høye CO2-utslipp og store mengder rødslam. AlSiCal tar sikte på en innovativ videreutvikling av den patenterte Aranda-Mastin (AM)-teknologien som muliggjør samproduksjon av de tre råvarene ved hjelp av nye mineraler som anortositt.

Prosjektet ønsker å oppnå følgende resultat:

  • Grønn samproduksjon av tre essensielle råvarer, i en enkelt prosess og fra en kilde, med store miljømessige og økonomiske fordeler
  • Effektiv bruk av anortositt, et mineral som finnes i Europa og over hele verden
  • Integrert bruk av CO2 og fangst som ikke frigir CO2-utslipp under produksjon
  • Nullutslipp av rødslam fra aluminiumoksydproduksjon

Prosjektets fulle navn er Mot bærekraftig mineral- og metallindustri: NULL Bauxittresidu og NULL CO2 fra samproduksjon av aluminium, silika og utfelt kalsiumkarbonat ved Aranda-Mastin-teknologien.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 888 235
EU-tilskudd
€5888235
Kontakt prosjekt


Institutt for energiteknikk - IFE: firmapost@ife.no