AQUASMART – Utvikler åpne datasett til havbrukssektoren

Prosjektakronym
AQUASMART

 

AQUASMART har som mål å styrke innovasjonskapasiteten til havbrukssektoren gjennom en plattform der havbruksselskaper og interessenter kan dele kunnskap og utveksle data.

Tilgang til åpen data i en flerspråklig, flersektoriell og grenseoverskridende setting vil styrke havbruksselskapenes konkurranseevne og vekstpotensial. Dataene som er samlet inn blir tilgjengeliggjort i en datasky, og AQUASMART tilbyr også et nettbasert opplæringsprogram til brukerne. Ved å dele erfaringer og data, kan havbruksselskaper effektivisere driften og styrke innovasjonskapasiteten.

Ifølge prosjektet vil verktøyet også kunne gi miljømessige fordeler. Dataene gjør det lettere for selskapene å estimere biomasse og optimalisere fôringsprosessen slik at mindre organisk materiale og energi blir brukt til fôrproduksjonen. Dette vil forbedre FCR (Feed Conversion Rate) som igjen reduserer produksjonskostnadene. Plattformen skal også hjelpe bedriftene med å redusere fiskedødeligheten, noe som vil ha en ytterligere positiv innvirkning på miljøet.

Med økt effektivitet, bedre lønnsomhet og mindre miljøbelastning, vil AQUASMART bidra til økt produksjon og flere arbeidsplasser i havbrukssektoren.

Prosjektets fulle navn er Aquaculture Smart and Open Data Analytics as a Service.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 109 077
EU-tilskudd
€2717432
Kontakt prosjekt


Steven Davy
SDAVY@wit.ie