ARENA – Resirkulerer kunstgressbaner

Prosjektakronym
ARENA – Resirkulerer kunstgressbaner

ARENA har utviklet en mobil resirkuleringsteknologi som gjenvinner kunstgress. Målet er en bærekraftig og kostnadseffektiv fjerning av utslitte kunstgressbaner, samtidig som man gjenbruker råvarene.

Det har blitt installert svært mange kunstgressbaner i Europa de siste 15 årene. Mange begynner å bli slitte, og vil i løpet av de kommende årene måtte skiftes ut. Siden brukt kunstgress blir klassifisert som avfall, er resultatet at store mengder deponeres.

ARENA har derfor utviklet en teknologi som separerer komponentene til en renhet på 100 %. Det meste av kunstgresset kan gjenvinnes og brukes til å lage nye fotballbaner til for eksempel skoler og barnehager. Gummigranulatet blir resirkulert og kan brukes i plastproduksjon.

En annen fordel er at kunstgresset fjernes og gjenvinnes på stedet. Dermed reduserer man store mengder CO2-utslipp ved at gressrullene ikke må transporteres til et gjenvinningsanlegg.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 527 383
EU-tilskudd
€1619887
Kontakt prosjekt

http://sportsinstallations.com/contact/