AWE – Utnytter høydevind for å produsere strøm

Prosjektakronym
AWE


AWE utvikler høyvindteknologi for kiteturbiner.

En kiteturbin høster energi fra vind i høyere luftlag, hvor vinden er sterkere og mer stabil. AWE, et prosjekt som koordineres av det norske selskapet Kitemill, har utviklet en prototype som består av en kite med 3,8 m vingespenn og en bakkestasjon på 5 kW. Turbinen genererer strøm gjennom en vinsj, som er koblet til bakkestasjonen i den ene enden og droneflyet i den andre. Kiten flyr i en sirkel på tvers av vindretningen og bygger opp en løftekraft i linen til bakkestasjonen. Når den har nådd en viss høyde, sirkler den seg oppover i et helix-mønster og bremser opp vinden som treffer det store arealet den dekker.

kitemill

Dragen trekkes deretter tilbake, og prosessen gjentas så lenge det er gode vindforhold. En landingsplattform gjør det mulig for kiten å lette og lande autonomt. Produksjonen starter når vinden øker over 5 m/s, og kiteturbinen når 100% effekt på 12 m/s. Turbinen produserer energi 90% av tiden og er lydløs. Produksjonen er også miljøvennlig. Det brukes bare en brøkdel av materialene sammenlignet med tradisjonelle vindmøller, og anlegget kan fjernes nærmest uten spor i terrenget.

Videre oppskalering og effektivisering av kiteturbinen skal bidra til å akselerere overgangen til fornybar energi. Kitemill har også en visjon om at høydevindkraft skal bli billigere enn fossilt brensel.

Prosjektets fulle navn er Harvesting Airborne Wind Energy (AWE) using Rigid Kites.

 

Bilder © Kitemill

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 488 737
EU-tilskudd
€2442116
Kontakt prosjekt

 info@kitemill.no

Teknisk:
Lode Carnel
lc@kitemill.no

Administrativt:
Thomas Hårklau
+47 468 37 117
th@kitemill.no

Tags