Bærekraftig Sjøkrepsfiske

Prosjektakronym
Bærekraftig Sjøkrepsfiske

Prosjektet Bærekraftig Sjøkrepsfiske skal skape grunnlag for en langsiktig forvaltningsplan for sjøkreps i Kattegat- og Skagerak. 

Prosjektet hadde også som mål å bygge broer mellom nasjonale forskningsinstitutter, fiskeindustrien og nasjonale myndighetene for å sikre samarbeid om forvaltningen av de felles ressursene i Kattegat og Skagerak-området (KASK-regionen), og øke bruken av erfaringer fra det kommersielle fisket for å utvikle nye selektive fiskeredskap.I prosjektet har forskere fra Norge, Sverige og Danmark arbeidet sammen for å få bedre innsikt i fisket etter sjøkreps, samt kunnskap om bestanden og dens utbredelse.

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 677 634