Balancing energy production and consumption in energy efficient smart neighbourhoods

Prosjektakronym
e-balance

For å unngå at fornybar energi blir bortkastet på grunn av manglende konsum er det viktig å oppnå balanse mellom produksjon og forbruk. Videre vil det også redusere investeringskostnadene på energinettet dersom man unngår energi-topper da den høye belastningen gjør nettet dyrt.

Energistyringsplattform og IKT-verktøy

Energistyringsplattformen vil hjelpe til med å balansere energiproduksjon og etterspørsel i alt fra lokale nabolag til geografisk spredte brukergrupper. Gjennom bruk av sensorer og algorytmer blir robustheten til energinettet styrket, inkludert gjenkjenning av svindel og lokalisering, kalkulering av tap, samt påvisning og plassering av sammensmeltede armaturer. Ved å hjelpe folk med å styre sitt eget energiforbruk reduserer man energien som trengs, samt bidrar til å kunne ta i bruk distribuerte fornybare kilder. Ved å holde energien distribuert så lokalt som mulig unngår man at energien reiser lange distanser gjennom energinettet. Denne innovasjonen reduserer antallet og varigheten av svikter, samt bidrar til å øke kvaliteten av energidistribusjonen. Løsningen kan tilpasses ulike juridiske krav, kommunikasjonsinfrastruktur og kan også tilpasses alle typer energinettverk.

Forretningsmodeller

Prosjektet har også utviklet nye forretningsmodeller for å oppnå en effektiv energibalanse hvor distribusjonssystemoperatører, energiaggregatorer, produsenter og forbrukere samarbeider sømløst. Forretningsmodellrammeverket vil, i følge prosjektkoordinatoren, ha potensialet til å øke fortjenesten og redusere energikostnader.

En guidebok ble også utviklet for energimarkedet og distribusjonsoperatører, bymyndigheter og smartapparat-produsenter for å få mest ut av prosjektresultatene. Prosjektpartnerene er i gang med å utvikle nye måter å øke fleksibiliteten til systemet. 

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 146 845
EU-tilskudd
€3382783
Kontakt prosjekt

IHP GMBH - INNOVATIONS FOR HIGH PERFORMANCE MICROELECTRONICS/LEIBNIZ-INSTITUT FUER INNOVATIVE MIKROELEKTRONIK

IM TECHNOLOGIEPARK 25
15236 FRANKFURT (ODER)
Germany

Administrative contact:

Peter Langendörfer
Tel.: +493355625350
Fax: +493355625671