Baltic Blue Biotechnology Alliance

Prosjektakronym
ALLIANCE

Baltic Blue Biotechnology Alliance-prosjektet skal samle blå bioteknologiske aktører fra Østersjø-regionen for å utvikle innovative marine bioteknologibaserte produkter og tjenester.

Prosjektets leveranse skal være et svar på EUs blå vekst-agenda for Østersjø-regionen - en plan som tar sikte på å utnytte regionens styrker for å tilrettelegge for vekst og innovasjon i blå næringer. 

Kritisk masse

Blå bioteknologi har et stort potensial, men det er fortsatt i stor grad uutnyttet. Østersjø-regionen har derfor behov for en mer strategisk tilnærming til blå vekst. Prosjektet skal gi deltakende forskningsinstitutter, små og mellomstore bedrifter og næringslivsforeninger mulighet til å nå den kritiske massen som kreves for å oppnå handling og global konkurranseevne. 

Transnasjonalt samarbeid

For å sikre målgruppeorienterte tjenester og aktiviteter i prosjektet har en rekke relevante aktører, som anses som gode leverandører av blå bioteknologiske produkter, blitt integrert i prosjektet. Sammen med dem og med kunder skal prosjektkonsortiet oppnå effektiv utnyttelse av fasiliteter, ressurser og kompetanse som kan optimalisere produksjon og salg av blå bioteknologiske tjenester og produkter. Med kjennskap til andre initiativer i andre europeiske regioner skal prosjektet holde deltakerne løpende orientert om hvordan de burde utvikle deres tjenestetilbud. I transnasjonalt samarbeid mellom vitenskap og næringsliv skal prosjektet også orientere om hvordan juridiske og finansielle barrierer kan overvinnes. 

Fremskynder forretningsutvikling

Tjenestetilbudet skal kombineres med felles markedsføringsaktiviteter, markedsundersøkelser, juridisk og forretningsrådgivning, samt veiledning om fremtidige forsknings- og utviklingsbehov i Østersjø-regionen. Ved målrettede og nødvendighetsbaserte tjenestetiltak, levering av suksesshistorier, videreutvikling av kunde- og partnerbase, og utvikling av en finansielt levedyktig modell, skal prosjektet sørge for at leveransen lever videre etter prosjektets slutt. Dermed åpner prosjektet opp blå bioteknologi-feltet for nye aktører og fremskynder forretningsutviklingen på dette feltet. 

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 390 000
Kontakt prosjekt

GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel
Deniz Tasdemir
E-post: dtasdemir@geomar.de