Beyond Epica - Oldest Ice

Prosjektakronym
BE-OI

En bedre forståelse av fortiden er essensielt for å bedre kunne takle klimaendringer. BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammel kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.

Gjennom å se på iskjerner vil man kunne se på unik og kvantitativ informasjon om tidligere klimaforstyrrelser og atmosfæriske responser som skjedde for over 1 million år siden. Denne typen is har man imidlertid ikke klart å finne enda. BE-OI-prosjektet ønsker å legge grunnlaget for å kunne finne og hente ut kjerneisen som inneholder denne informasjonen.

Gjennom prosjektet ønsker partnerene å støtte utvelgelsen av sted gjennom å kvalifisere områder og stadfeste alderen på isen. Videre vil prosjektet evaluere det optimale boreområdet for et hovedprosjekt og lage en plan for fremtidig boring. Prosjektet har også et mål om å koordinere den tekniske og vitenskapelige planleggingen for å sikre tilgjengeligheten av de tekniske redskapene for å implementere passende boresystemer og analytiske metoder for fremtidig isboring. Prosjektet vil også å utarbeide budsjettet og den økonomiske bakgrunnen for dypboring, samt utarbeide de vitenskapelige målene for et fremtidig hovedprosjekt.

Les mer om prosjektet her.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 594 000
EU-tilskudd
€2223000
Kontakt prosjekt

Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Prof. Dr. Olaf Eisen

Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung          

Am alten Hafen 26
D - 27568 Bremerhaven   
Fon +49 (0)471 4831 1969 
Fax +49 (0)471 4831 1271

E-mail: info@beyondepica.eu