Biodolomer® – Et alternativ til fossil plast

Prosjektakronym
Biodolomer® – Et alternativ til fossil plast

 

Det svenske selskapet GAIA har utviklet produkter som er fullt biologisk nedbrytbare og kompostbare. Målet med prosjektet var å lage et bærekraftig og miljøvennlig alternativ til fossilbasert plast.

Den globale plastproduksjonen økte fra 1,5 millioner tonn per år i 1950 til 250 millioner tonn i 2013, og anslås å bli tre ganger så stort 2050. Plast brukes mye i produktemballasje, og hvert år kastes det for eksempel 450 milliarder engangskopper i EU og USA kombinert. Bare en liten andel av disse er gjenvinnbare, og verdifulle råvarer går dermed tapt istedenfor å bli resirkulert til nye produkter.

GAIA har derfor å laget et kostnadseffektivt alternativ til fossil plast. Biodolomer inneholder fornybare materialer og kan produseres i plastbehandlingsmaskiner som allerede er på markedet. Det er 100 % nedbrytbar og etterlater ikke mikroplast. Det organiske avfallet kan også brukes til å produsere biogass.

Selskapet tilbyr ulike produkter, som avfallsposer, flasker, bestikk og engangsforkler. Sammenlignet med produksjon av fossil plast, vil Biodolomer produsere 65 % mindre avfall og redusere energiforbruket med 50 %. GAIA tror biomaterialer kan erstatte 80 % av dagens tradisjonelle plastprodukter, og håper flere vil ta i bruk materialet.

Biodolomer er testet og godkjent av det internasjonale testinstituttet AIB-Vincotte i henhold til standarden OK COMPOST HOME SEEDLING og er i samsvar med den europeiske standarden EN 13432. GAIA lever opp til FNs og EUs anbefalinger.

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 113 781
EU-tilskudd
€1387384
Kontakt prosjekt

Patrik Johansson
Tel: 4643177617
Email: patrik.johansson@bastad.se