BlueHealth - En brobygger mellom urban, blå infrastruktur og helse

Prosjektakronym
BlueHealth

BlueHealth-prosjektet er et forskningsinitiativ som undersøker koblingene mellom miljø, klima og helse. Dette Horisont 2020-finansierte prosjektet har samlet eksperter fra 28 europeiske land for å systematisk utforske effektene urbane vannveier kan ha på helse og velvære. Gjennom en rekke undersøkelser og eksperimenter undersøker prosjektet om implementeringen av urban blå infrastruktur kan gi fordeler når det gjelder helse og forebygging av sykdommer. 

Urban, blå infrastruktur

Flertallet av Europas befolkning bor i byer som enten har utviklet seg langs store elver, innsjøer eller kontinentets vidstrakte kystlinje. Disse «blå» miljøene har spilt en stor rolle i både den historiske og moderne evolusjonen av de urban områdene. Det som nå blir omtalt som blå infrastruktur, refererer til nettverket av naturlige og menneskeskapte vannmiljøer som tilbyr en rekke flersektorielle tjenester, blant annet til tilførsel av drikkevann, energiproduksjon og transport. Nylig har det vist seg at det er mulighet for at dette nettverket av urban, blå infrastruktur kan tilby en rekke fordeler innen helse og velvære.

Muligheter og utfordringer 

Forskning har vist at disse miljøene gir oss muligheten til å løse store, offentlige helseutfordringer som fedme, fysiske inaktivitet og psykiske lidelser. Det har imidlertid ikke vært noe samordnet forsøk på å karakterisere og kvantifisere disse effektene, ei eller et forsøk på å utvikle retningslinjer for hvordan helse er forbundet med utviklingen av blå infrastruktur. BlueHealth-prosjektet vil være en brobygger på dette området. Prosjektet skal derfor undersøke muligheter og utfordringer, med mål om kvantifisere konsekvensene når det gjelder befolkningens helse og velvære, og identifisere suksessfaktorer og hindringer for tverrsektorielt samarbeid.

Tverrsektorielt samarbeid

Evalueringen av helse- og miljøfordeler, risiko og kostnader vil forbedre vår forståelse av den urbane blå infrastrukturen når det kommer til helse og forebygging av sykdommer. Prosjektets partnere samarbeider på tvers av miljø-, helse- og klimasektorer, og har omfattende erfaring med flersektorielle og tverrfaglige forskningsprogrammer som benytter innovasjon, involvering av interessenter, formidling og lobbyisme. Samarbeidet med representanter fra det offentlige og pasientgrupper, samt helsepersonell, planleggere, ingeniører, beslutningstakere og den private sektor  for å sørge for at prosjektets metoder er drevets av realistiske utfordringer.

Ettersom Europas enorme nettverk av vannveier strekker seg over landegrenser, er en viktig del av prosjektets fokus å sørge for at funnene blir brukt til å informere regjeringer, spesielt da både klima og miljø forandrer seg på tvers av EU. Ved prosjektets slutt i 2020, vil deltakerne i prosjektet gi direkte anbefalinger om hvordan både eksisterende og nye blå infrastrukturer kan bli designet for å promotere god helse og velvære i alle Europas byer.   

 

Les mer om Blue Health-prosjektet på deres hjemmeside.

 

Prosjektets fulle navn er «Linking Up Environment, Health and Climate for Inter-sector Health Promotion and Disease Prevention in a Rapidly Changing Environment».

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 998 671
EU-tilskudd
€5998671
Kontakt prosjekt

+44 (0) 1872 258159

bluehealth2020@exeter.ac.uk