BRIDGES - Utvikling av undervannsdroner for å nå nye dybder i havbunnen

Prosjektakronym
BRIDGES

BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som jobber for å utvikle to nye dypvannsdroner som vil kunne utvide muligheten for forskere og industrien til å måle miljøets påvirkning på kommersielle aktiviteter. Dette er aktiviteter som boring etter olje og gass i sjøen. Innsikten fra den forbedrede havovervåkningen vil bidra til forvaltningen av maritime ressurser.
 

Disse autonome dronene vil lettere kunne ta ut bedre og mer meningsfull data fra dypere havområder. Undervannsdronene bruker interne oppdriftskontroller for å dra dypt ned og tilbake opp igjen over lengre tidsperioder, samtidig som at sensorer kontinuerlig måler egenskaper som vanntemperatur, saltinnhold og forurensing. Marineforskere bruker dataen som et kostnadseffektivt middel for å overvåke og forstå havmiljøet på.
 

BRIDGES har som mål å utvide deres rekkevidde og nytte for både forskere og industri. Prosjektet utvikler og tester to prototyper av disse undervannsdronene. Den ene vil kunne dykke til 2400 meter, og den andre til 5000 meter under vann. Designet vil være basert på erfaringen fra Europas eneste dypvannsdrone, SeaExplorer. Denne undervannsdronen ble utviklet av et av prosjektets partnere, og kan nå en dybde på 1000 meter.

Fult navn på prosjektet er: "Bringing together Research and Industry for the Development of Glider Environmental Services"

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 791 810
EU-tilskudd
€7791810
Kontakt prosjekt

Kontaktskjema finnes her