Building sustainable logistics through trusted collaborative networks across the entire supply chain

Prosjektakronym
NEXTRUST

Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden. Disse horisontale og vertikale oppbygde nettverkene vil involvere shipping, logistikk og intermodale aktører som likeverdige partnere.

For å oppnå et bærekraftig system vil vi ikke bare se på volumet som transporteres, men sørge for å få frakten av veien og inn på skip og jernbane der dette er mulig. NEXTRUST vil danne disse systemene med en bottom-up tilnærming, med likeverdige partnere, og ulike transportmetoder vil ha et holistisk samarbeid gjennom hele transportkjeden

Samarbeid mellom ulike sektorer

Prosjektet involverer store aktører innen shipping (Beiersdorf, Borealis, Colruyt, Delhaize, KC, Mondelez, Panasonic, Philips, Unilever) som til sammen står for godt over 1.000.000 lastebil-leveranser i Europa årlig. SMBer og andre logistikkaktører vil være ledende i utviklingen av IKT-løsninger. Det skal utvikles en smart visibility software som stadig vil holde systemet oppdatert, og på best mulig måte tilpasse og effektivisere bruken av de ulike transportaktørene.

Stor påvirkning

Vi forventer at pilotprosjektet vil redusere leveranser med 20%-40% og klimagassutslipp med 40%-70%. NEXTRUST vil ha stor påvirkning på ressursbruk og logistikkeffektivitet, og som følge av dette skape en bærekraftig og konkurransedyktig arena. Ambisjonen er at europeisk logistikk skal bli et internasjonalt inspirerende eksempel til etterfølgelse.   

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Koordinatorland
Program
Totalbudsjett
€18 106 751
EU-tilskudd
€18000000
Kontakt prosjekt

TX LOGISTIK AG

JUNKERSRING 33
53844 Troisdorf
Germany