CABRISS – Resirkulert avfall blir til nye solceller

Prosjektakronym
CABRISS – Resirkulert avfall blir til nye solceller

 

Horisont 2020-prosjektet CABRISS utvikler en ny resirkuleringsøkonomi for solcellepaneler.

Solecelleindustrien har opplevd rask vekst de siste årene. Dersom trenden fortsetter, risikerer man at det blir mangel på enkelte av råvarene som brukes i solcellene. Samtidig blir det gjort lite for å resirkulere alle solcellene som kasseres. Med en levetid på ca. 25 år, må mange hundre kvadratkilometer med panel etter hver byttes ut. Det betyr at mange ressurser kan gå tapt.

CABRISS ønsker derfor å utnytte disse ressursene ved å resirkulere materialene i de gamle solcellepanelene. Ved å gjenbruke verdifulle materialer som silisium, indium og sølv, kan man bruke disse til å lage nye solceller og andre produkter. Silisium er den viktigste råvaren som brukes til å lage solceller, men underveis i prosessen forsvinner rundt halvparten av råvaren. Prosjektet forsøkte å identifisere hvor i prosessen silisium forsvinner slik at det kan bringes tilbake i produksjonsløpet.

Ved å resirkulere mest mulig av materialene, kan CABRISS bidra til å redusere kostnadene knyttet til solenergi. I tillegg vil man redusere klimagassutslippene og effektivisere solcelleproduksjonen. Målet er at solceller laget med resirkulert materiale skal bli like effektive som helt nye panel.

Totalt 16 europeiske forskningsinstitusjoner og industribedrifter, hvorav to norske, deltok i prosjektet.

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€9 266 682
EU-tilskudd
€7844564