CEMCAP – Fanger CO2 fra sementindustrien

Prosjektakronym
CEMCAP


CEMCAP har utviklet en hybridteknologi som forbedrer CO2-fangsten under produksjonsprosessen til sement. Teknologien kan installeres på eksiterende anlegg.

Sement er et av verdens mest brukte byggematerialer og står for rundt 7 % av verdens klimagassutslipp da sementproduksjon frigjør store mengder CO2. CEMCAP skal bidra til en mer miljøvennlig sementindustri, og prosjektet bruker en hybridteknologi som gjør renseprosessen enklere og mer energieffektiv.

Teknologien filtrerer CO2 gjennom en membran og kjøler den ned under trykk. Det gjør at man kan oppkonsentrere CO2en slik at den blir flytende og dermed også kan fraktes med skip. Prosessen er også mer miljøvennlig sammenlignet med konvensjonell CO2 fangst ettersom det blir brukt elektrisk energi, og ikke damp, til kjøling og kompresjon.

Teknologien skal kunne gi en renhet på opptil 99,9%, og målet er at den skal kunne brukes i både eksiterende og nye sementfabrikker.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€9 976 415
EU-tilskudd
€8778701
Kontakt prosjekt

https://www.sintef.no/projectweb/cemcap/contact/